петък, 26 февруари 2010 г.

Покана за финансиране на младежки дейности


Европейската младежка фондация (EYF) кани всички заинтересовани да представят проекти за финансова подкрепа на младежки дейности.

Цел:

Фондацията подкрепя финансово следните видове дейности на младежки НПО или други младежки организации, ангажирани с политиките на Съвета на Европа:
- учебни, социални, културни и хуманитарни дейности с европейска насоченост
- дейности, целящи засилване на мира и сътрудничеството в Европа
- дейности, които да подобрят сътрудничеството и обмена на информация между младите европейски граждани
- дейности, насочени към оказване на помощ на развиващите се страни
- изследвания и доклади по въпроси, които вълнуват младите

Допустими дейности:

Финансираните дейности по поканата са разделени в няколко категории:
- Категория А - Международни срещи на младежки лидери – семинари, конференции, работни групи, фестивали. EYF покрива две трети от разходите.
- Категория B - Изследвания, доклади, и всякакъв вид документи и информация, свързани с младежки теми
- Категория С - Администриране на младежки международни НПО или мрежи на европейско ниво
- Категория D - Пилотни проекти – младежки семинари или други дейности, които допринасят за осъществяване на конкретните цели на Съвета на Европа. Тук се включват и проекти D-HRE (Human Rights Education) – проекти насочени към обучението по човешки права.

Допустими кандидати:

По тази покана могат да кандидатстват младежки неправителствени организации или мрежи или НПО, чиято дейност е свързана с младежки дейности.

Краен срок за кандидатстване:

За категории А и B: 1 април за дейности, които ще се проведат между 1 януари и 30 юни на следващата година и 1 октомври за дейности между 1 април и 31 декември на следващата година.
За категория С : 1 февруари в годината на осъществяване на дейностите
За категория D: 3 месеца преди началото на дейностите

Допълнителна информация можете да прочетете на английски тук:
http://www.eyf.coe.int/fej/portal/media-type/html/user/anon/page/FEJ_presentation

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Последователи