вторник, 25 януари 2011 г.

Давност на данъчните задължения


5 години - за толкова трябва да "приспите" държавата - и ще се отървете от дълговете си. Поне към НАП. Ако данъчните "пропуснат" да ви съберат налога в рамките на година, започва да тече 5-годишната давност по закон. Каква е процедурата? Ако например "забравите" да си платите данъците за 2010 г. до края на 2011-а, от 1 януари 2012 г. започва да тече 5-годишната давност. И при късмет през 2017 г. можете да се окажете "чист като сълза" пред НАП. Стига "да не ви мине данъчен инспектор път", разбира се. Кога става това? Щом давността бъде прекъсната - в момента, в който НАП предприеме действия за принудително събиране на дължимия налог.
Почти 9 млрд. лв. са просрочените данъчни задължения, като по-голяма част от тях са несъбираеми, показва справка от приходната агенция. Неиздължените суми от налози са натрупани през последните 15 години.

И държавата едва ли ще успее да събере по-голямата част от тях. Защо? Натрупването на милиардите се дължи на сравнително безпрепятственото доскоро прехвърляне на фирми със задължения на различни социално слаби, твърдят експерти. За просрочените данъци наказателната лихва е равна на основния лихвен процент плюс 10%. За неплатени осигуровки тя е по-голяма - основният лихвен процент плюс 20%.

По закон 5-годишната давност може да бъде прекъсната или спряна при няколко условия. Например - когато е започнало производство по установяване на публичното вземане - до издаването на акта, но за не повече от една година. Давността се "замразява" и ако е дадено разрешение за разсрочване или отсрочване на плащането. Същото се случва и когато обжалвате акта, с който е определено задължението ви. Давността блокира и когато се налагат обезпечителни мерки. Както и когато е образувано наказателно производство, от изхода на което зависи установяването или събирането на публичното задължение. Ако е налице само едно от тези условия, 5-годишната давност се увеличава с различен срок. Например - за времето, в което е имало запор на движими и възбрана на недвижими вещи, текло е наказателно дело. От прекъсването на давността започва да тече нова давност. Задълженията стават абсолютно несъбираеми чак след 10 години по закон. Така, ако дължите налози за 2010 г., към 31 януари 2021 г. вече не могат да бъдат търсени. И то - без значение дали има спиране или прекъсване на давността. Внимание обаче - ако задълженията са били разсрочвани или отсрочвани по молба на длъжника, този 10-годишен срок не важи.

Наред с данъците и осигуровките, глобите също са публични държавни вземания по силата на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. За тях обаче е установена друга давност. Съгласно разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) административното наказание "глоба" не се изпълнява, ако са изтекли две години. Тук и давността се "прескача" доста по-лесно. Защо? Независимо дали е спирана или прекъсвана, административното наказание не се изпълнява, щом двегодишният срок бъде надвишен с 1/2. Или - минат ли 3 години, глобата ви не важи, обясняват юристите. Самите вземания обаче остават дължими - освен ако не си платите доброволно.

Източник: http://paper.standartnews.com/

1 коментар:

  1. Това последното за глобите, не е съвсем така. При тях също има 5 годишна и 10 годишна давност, ако е образувано изпълнително дело в НАП. 3 годишната важи в случаите, когато няма изпълнително дело заведено в НАП.

    ОтговорИзтриване

Популярни публикации

Последователи