събота, 10 март 2012 г.

Искате ли да спечелите награда от Нокиа?


Имате телефон Нокиа и искате да спечелите награда? Тогава посетете този сайт и разберете как. Може да спечелите телефони Нокиа и разнообразни Нокиа аксесоари.

Ето ги и правилата и условията на играта:

Правила и условия

ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Nokia Nagrada Winning game (по-нататък наричана “Играта”), организирана от Nokia България ЕООД (по-нататък наричана “Спонсор”), се определя от следните правила (“Официални правила”). В играта имат право да участват само български граждани („Участници”).

Служителите и директорите на Спонсора и/или негови лицензианти, рекламни компании, агенции, осъществяващи промоции или производство, и компании-дистрибутори, които организират тази Игра, както и членовете на техните семейства, нямат право на участие. Чрез регистрацията в Играта Участниците се съгласяват с настоящите Официални правила и с решенията на журито, които са окончателни и обвързващи по всички въпроси, свързани с настоящата Игра.

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ
Играта започва на 15.12.2011 и завършва на 31.12.2012. (тук и по-нататък наричан “Период на провеждане”). Играта е разделена на 12 месечни кампании с лотария с награди за всеки месец. Всяка кампания започва от първия и завършва последния ден от съответния месец. Изтеглянето на наградите е в началото на следващия месец, не по-късно от 5 число (например: периодът за януари е от 1 до 31.01, победителите се изтеглят до 5.02), в присъствието на независим нотариус. Информация за резултатите и имената на победителите се публикува на сайта и се изпраща по имейл до 10 число. Наградите се пращат на посочените адреси в полето “точен адрес” от регистрационната форма две седмици след публикуването на победителите. Всеки участник получава имейл известие дали печели до 10 число.

КАК ДА УЧАСТВАТЕ
Можете да участвате в играта, като изпълните необходимите условия за участие, описани на сайта на играта. За да имате право да спечелите, трябва да попълните формата за участие и да сте на възраст над 18 години. Информацията, предоставена от Вас, ще бъде използвана от Спонсора единствено за целите на администрирането на Вашето участие в състезанието, съгласно Общите правила и условия и в съответствие с приложимите разпоредби за защита на личните данни. Събраната информация ще бъде унищожена след приключване на периода на провеждане на играта. Спонсорът няма да предоставя и разкрива информацията, предоставена от Вас, на трети страни.

С участието си в Играта и предоставяйки вашето име, адрес, град и държава, мобилен телефонен номер и имейл (по-нататък наречени “Лична информация”) вие потвърждавате, че приемате и давате своето ясно съгласие, че Личната информация събрана във връзка с участието ви в Играта може да бъде прехвърлена извън пределите на Република България до сървърите, поддържащи сайта (включително България и Сърбия) за целите на администрирането на участието ви в Играта и съхраняването на предоставената Лична информация в съответната база данни по време на Периода на провеждане. С участието си в Играта се съгласявате да получавате имейл бюлетин от Nokia веднъж в месеца, съдържащ информация за Играта, както и други актуални новини. Може да оттеглите участието си или да се отпишете от бюлетина по всяко време.

С участието си в Играта се съгласявате, че вашето име и фамилия може да бъде публикувано на страницата на Играта, в случай че бъдете изтелен като един от победителите за месеца.

НАГРАДИ
100 участника месечно, определени на случаен принцип, ще получат подаръци от Nokia, а участникът с най-много регистрирани приятели ще получи специална награда Nokia. Всеки месец ще се определят и раздават равен брой награди. Наградите не могат да се отдават, прехвърлят, обменят срещу пари или заменят, освен от Спонсора, който може по свое собствено усмотрение да замени всяка Награда с друга със сравнима стойност, ако обявената Награда не е налична по някаква причина.


ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
Стоте месечни победители ще бъдат определяни на случаен принцип. Специалната награда Nokia ще спечели участникът, събрал най-много точки. Всяка нова регистрация в играта, направена през уникалния адрес на участника, носи 1 точка.
Всеки участник може да регистрира максимум две устройства Nokia от един уникален имейл адрес в рамките на три месеца, като въведе валиден IMEI номер и валиден имейл адрес.

Даден IMEI номер на Nokia телефон може да бъде регистриран само веднъж.
Спонсорът не носи отговорност в случай на неправилно попълнени или непълни данни от страна на участниците. В този случай Спонсорът има право да изключи автоматично участниците от Играта.

Данните са коректни, ако всички необходими данни за регистрация са попълнени на български език, а също така са предоставени правилен имейл, IMEI номер, телефонен номер и модел на Nokia устройството.

Победителите ще бъде уведомявани по имейл. Техните имена ще бъдат обявени и на сайта на Nokia България. Ще бъде необходимо победителите да потвърдят своята самоличност, в противен случай ще загубят правото да получат награда.
В случай на загубване на това право, Спонсорът ще избере друг победител на базата на критерия за избор, указан по-горе, или ще се разпореди с Наградата по начин, който сметне за уместен. Наградите ще бъдат доставяни на посочения адрес при регистрацията на участниците. Доставката може да бъде по куриер, пощенска служба или друг начин, определен от Спонсора и ще бъде извършена само в пределите на Република България. Спонсорът не носи отговорност за загуба или повреда, предизвикана (включително, но не само, за косвени или последвали загуби) по време на доставката на наградите до победителите. Спонсорът не носи отговорност в случай на неправилна информация за контакт, предоставена от участниците.
Веднъж изтеглен като печеливш IMEI номерът автоматично се изключва от следващите месечни томболи. IMEI номерата, които не са избрани да спечелят, продължават да участват в томболите за следващите месеци, докато бъдат изтеглени или до края на Периода на провеждане.

ОБЩИ ПРАВИЛА
Участието се счита за съгласие (a) за спазване на настоящите Официални правила и (b) че Участникът освобождава от отговорност Спонсора, неговите дъщерни фирми, филиали, агенции за реклама и промоция, както и всички техни директори, служители, представители и агенти за всяко нараняване, включително смърт, загуба или щета от всеки вид, възникнали цялостно или частично, пряко или косвено от приемането, притежанието, злоупотребата или използването на всяка Награда или от участието в Играта или във всяка дейност, свързана с Играта. Ако бъде сметнато, че победителят не отговаря на условията или не съответства на тези Официални правила, победителят губи правото върху Наградата и ще бъде избран друг победител.

СПОНСОР

Nokia България ЕООД.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Тези Официални правила са регулирани от законодателството на Република България.
Доколкото това е разрешено от приложимото законодателство, Спонсорът си запазва правото по свое собствено усмотрение да оттегля или преработва тези Официални правила и Наградите по всяко време без предизвестие, като в този случай Спонсорът не носи никаква отговорност.

Вие разбирате и се съгласявате, че никаква форма на измама няма да бъде позволена. Всички лица, хванати в измама, определена по собствено и единствено усмотрение на Спонсора, ще бъдат незабавно дисквалифицирани от Играта.

Информацията, която предоставяте, ще бъде използвана само за целите, описани в политиката за конфиденциалност на Nokia (http://www.nokia.bg/default-footer-and-common-elements/privacy-policy).

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Последователи