вторник, 3 юни 2008 г.

В Пловдивския университет с е-учебници


Програми за електронно обучение на филолози ще бъдат представени в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Това съобщиха от неговото ръководство.

Те ще бъдат представени на семинар, който ще се състои днес в ректората на висшето учебно заведение. Лектори ще бъдат доц. д-р Светла Коева от секцията по компютърна лингвистика към Института за български език при БАН и доц. д-р Радка Влахова - преподавател в Катедрата по български език на СУ "Св. Климент Охридски". Те ще представят компютърни програми за "e-learning" на езика, както и изследвания за приложението на високите технологии в хуманитаристиката.

Целта на тези научноизследователски проекти е да се разработят модели за представяне на хуманитарни знания в стандартизиран електронен формат, който да позволява дистанционно преподаване и тестово изпитване. Приложението на подобни съпоставими и автентични модули на информация улеснява оценяването на знанията, получени в средното училище, бакалавърските програми в университета и придобиването на степен "магистър".

Паралелно с това се изработват компютърни речници, както и база езикови данни, което позволява съпоставяне на резултатите със сродни изследвания в международен аспект, добавиха от ръководството на Пловдивския университет.

От в. Монитор

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Последователи