четвъртък, 12 юни 2008 г.

Сергей (Станишев) говори на английски
Ето една интересна статия от блога на Иван Бедров, репортер в BTV.

"Ей сега му разбрах какво говори. Нека по-често говори пред чужди медии, за да го разбирам. Пред Financial Times Сергей Станишев казва:

"Speculation that [the European Commission] will have to punish us . . . and make an example of us . . . will actually harm the reform process, because a very negative political report [from Brussels] will harm the people who are doing their best to implement the reforms."

Тъй като вкъщи си имам диплома, която ми дава право да преподавам английски език в средни и висши учебни заведения, реших да се заема с превода:

"Спекулациите, че Европейската комисия ще трябва да ни накаже ... и да служим за назидание ... всъщност ще навредят на реформите, защото много негативен доклад от Брюксел ще навреди на хората, които правят всичко по силите си, за да осъществят реформите."

А сега анализът:

Нали знаете какво е оксиморон - нещо невъзможно или съставено от несъвместими и противоречащи си части.

Негативният доклад ще означава, че правителството не си е свършило работата.

В същото време негативният доклад щял да навреди на тези, които правят всичко по силите си, за да осъществят реформите.

Т.е. негативният доклад ще навреди едновременно и на правителството, и на онези с всичките сили и всичките реформи.

Ако следваме логиката на Станишев, тук имаме уравнение правителството = онези с всичките сили и всичките реформи.

Да, но ако това уравнение беше вярно, докладът трябва да е силно позитивен. А Станишев очаква негативен. И се страхува, че така ще бъдат наказани виновните, в които обаче са ни всичките надежди.

Аз вече се обърках. Нещо в това дълго изречение ме обърка. По-добре Станишев да си говори на български. Не че ще го разбирам повече, но поне той да се разбира."

Източник: http://ivanbedrov.blogspot.com/2008/06/blog-post_10.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Последователи