четвъртък, 4 март 2010 г.

Иванка Петрова Комбакова от село Калояново - лош платец


На вниманието на заинтересованите лица, институции и т.н.

Бих искал да сведа до Вашето знание, че Иванка Петрова Комбакова, родом от Калояново, e лош платец. Смея да твърдя това поради факта, че тя дължи на моето домакинство 300 лева, сума, която едва ли ще получим някога. Иванка Комбакова има също така висящи кредити, неиздължен наем и непогасени борчове от приятели и познати.

Дори и да имате някакво вземане-даване с Иванка, ограничете го само до вземане. Никога не правете грешката да й давате пари на заем, защото няма повече да ги видите.

Благодаря за вниманието!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Последователи