сряда, 14 декември 2011 г.

От днес до 15 януари можете да кандидатствате за европейски стипендии и награди

Започна подаването на документи за кандидатстване за европейски стипендии и награди. До 15 януари студентите могат да подават он-лайн своите формуляри на сайта на програмата http://eurostipendii.mon.bg/.

Стипендиите

Стипендии ще могат да получат студентите от всички висши училища в страната, които учат в редовна форма на обучение. Основните изисквания са кандидатите да са положили успешно всички изпити до момента и средният им успех от предходните два семестъра да не е по-нисък от Добър 4.00. За първокурсниците важи средният успех само от първия семестър.

Възнаграждението за класираните е в размер на 120 лв. за период от пет месеца. До 8 на сто от студентите във всеки факултет в университета ще могат да попаднат сред стипендиантите.

След като са попълнили и изпратили своите заявления на интернет страницата, кандидатите трябва да ги принтират и подадат в съответния учебен отдел на университета до 20 януари.

Наградите

Същите срокове и условия са валидни и за европейските награди. За тях имат право да кандидатстват студенти, които се обучават в следните области:

-природни и технически науки
- биотехнологии, храни и здраве
- информационни и комуникационни технологии
- възобновяеми източници на енергия и енергоспестяващи технологии
- материалознание и нанотехнологии
- екология, климатични промени, биоразнообразие и биологични ресурси
- културно-историческо наследство, национална идентичност и социална среда
- педагогически науки
- хуманитарни науки
- социални и стопански науки
- изкуства

Наградите са еднократни в размер на 200 лв. И ще обхванат 10 на 100 от кандидатите. Те трябва да докажат с документ (диплома, удостоверение, сертификат ) участието си в научни, изследователски или практически разработки, или в художествено-творчески дейности. Документът се прилага към формуляра при подаването му във висшето училище.

Проектът предвижда в периода 2010-2012 год. да бъдат предоставени не по-малко от 320 000 месечни стипендии и 30 000 еднократни семестриални награди.

Списък на класираните ще бъде оповестен на 7 февруари, а до края на март парите ще бъдат преведени по банков път.

Източник: http://www.dnevnik.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Последователи