четвъртък, 29 септември 2011 г.

"Електролукс-Табаков и синове" ООД търси да назначи технически ръководител

Задължения:
1. Осъществява непосредственото оперативно-стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект;
2. Подробно проучва ПСД и работните чертежи; участвува в разработването на РПОИС;
3. Контролира и координира работата на подизпълнителите и поддържа връзка с инвеститора;
4. Упражнява контрол на строителната площадка; преглежда и предава работните проекти на изпълнителите;
5. Своевременно съставя актове на всички извършени работи и съставя нови актове на коригирани и впоследствие признати работи от инвеститора;
6. Изготвя мероприятия за снижаване на себестойността; следи за качественото и срочно изготвяне на отчетните документи;
7. Съвместно с другите отдели изготвя обобщено (калкулативно) табло и анализира резултатите;
8. Проверява калкулациите и парафира всички фактури за извършени услуги, получени материали, ползувана механизация и др.;
9. Изготвя и подписва нормираните планови задания, акордни наряди и др.;
10. Подготвя заявките за материали, механизация, работна сила;
11. Изработва актовете, които подписва инвеститора;
12. Приема от бригадирите извършената работа по количество и качество;
13. Отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора;
14. Снема (закрива) обекта от отчет;
15. Извършва технологичен контрол на качеството на строителството и на материалите доставяни на обекта;
16. Контролира правилното подреждане и съхранение на строителните материали

Изисквания:
1. Образование: Висше образование "Електроинженер" или средно специално - "Електромонтьор"
2. Друга квалификация: работа с компютър
3. Професионален опит: над 3 години трудов стаж по специалността за висше образование и над 10 години трудов стаж по специалността за средно образование.
4. Да притежава V квалификационна група по електробезопасност.

Населено Място: Пловдив / България

При проявен интерес изпратете автобиография и актуална снимка чрез следния линк: http://www.jobs.bg/f1259465

Ако желаете да получавате известия при публикуването на нови обяви от "Електролукс-Табаков и синове" ООД, кликнете тук: http://www.jobs.bg/c131429

1 коментар:

Популярни публикации

Последователи